Naše stručno, educirano osoblje obaviti će sa maksimalnom preciznošću, visokim estetskim i likovnim kriterijima te u rekordnom vremenskom roku, svaki zadatak digitalne obrade koji stavite pred nas. Sva obrada vrši se upotrebom najsuvremenijeg software-a te koristeći vrhunsku profesionalnu opremu.
 
 
Davor Horvat photography Adobe photoshop CS5
Copyright ©2011 B-Nula Studio